Naše aktivity

Naše aktivity

Aktivity a projekty

Soutěž Můj první milion (2008 - 2022)

Soutěž Inovační firma Zlínského kraje (2009 - 2021)

Akreditovaný odborný kurz pro učitele ZŠ Zlínského kraje na téma výuky matematiky Hejného metodou (2018 - 2022)

Matematická olympiáda ve Zlínském kraji (2017 - 2022)

Soutěž a podnikej (2018 - 2020)

Osobnost roku Zlínského kraje (2005 - 2016)

Spolupráce

Spolupráce s regionální samosprávou (Zlínský kraj, starostové okresních a větších měst ve Zlínském kraji)

Komunikace se státní a veřejnou správou ve Zlínském kraji (Krajský úřad Zlínského kraje, orgány státní správy ve Zlínském kraji)

Pracovní kontakty s obdobnými sdruženími v Olomouckém a Moravskoslezském kraji

Součinnost s krajskou radou zaměstnaneckých a podnikatelských svazů Zlínského kraje a Radou hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje (tripartita)

Podpora činnosti Krajské hospodářské komory Zlínského kraje

Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati

Spolupráce s Nadací Tomáše Bati

Pomoc při hledání možností revitalizace průmyslových areálů Svit Zlín a TOMA Otrokovice

Navázání pracovních kontaktů s agenturou CZECHINVEST

Spolupráce s TIC Zlín

Prosazování zájmů Zlínského kraje při jednáních na ministerstvech a v parlamentu České republiky

Připojení k Petici na podporu infrastrukturních projektů dálnice D49 Hulín-Fryšták-hranice ČR/SR a D55 Otrokovice-St.Město-Břeclav (2017)

Infrastrukturní projekty, na kterých jsme se podíleli

Dálnice D1 v úseku Vyškov - Kroměříž - Hulín

Rychlostní komunikace R49 Hulín - Fryšták

Rychlostní komunikace R 55 Hulín -Staré Město

Obchvat města Otrokovice rychlostní komunikací R 55

Zvýšení průchodnosti rychlostní komunikace R 55 městem Napajedla

Výstavba komunikace I/49 Zlín - Otrokovice