Projekty

Naše aktivity

 • Spolupráce při přípravě realizace následujících infrastrukturních projektů:
 • Dálnice D1 v úseku Vyškov - Kroměříž - Hulín
 • Rychlostní komunikace R49 Hulín - Fryšták
 • Rychlostní komunikace R 55 Hulín -Staré Město
 • Obchvat města Otrokovice rychlostní komunikací R 55
 • Zvýšení průchodnosti rychlostní komunikace R 55 městem Napajedla
 • Výstavba komunikace I/49 Zlín - Otrokovice
 • Spolupráce s regionální samosprávou (Zlínský kraj, starostové okresních a větších měst ve Zlínském kraji)
 • Komunikace se státní a veřejnou správou ve Zlínském kraji (Krajský úřad Zlínského kraje, orgány státní správy ve Zlínském kraji)
 • Pracovní kontakty s obdobnými sdruženími v Olomouckém a Moravskoslezském kraji
 • Součinnost s krajskou radou zaměstnaneckých a podnikatelských svazů Zlínského kraje a Radou hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje (tripartita)
 • Podpora činnosti Krajské hospodářské komory Zlínského kraje
 • Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati
 • Spolupráce s Nadací Tomáše Bati
 • Pomoc při hledání možností revitalizace průmyslových areálů Svit Zlín a TOMA Otrokovice
 • Navázání pracovních kontaktů s agenturou CZECHINVEST
 • Spolupráce s TIC Zlín
 • Prosazování zájmů Zlínského kraje při jednáních na ministerstvech a v parlamentu České republiky 
 • Osobnost roku Zlínského kraje (2005 - 2016) ...
 • Soutěž Můj první milion (2008 - 2022) ...
 • Soutěž Inovační firma Zlínského kraje (2009 - 2021) ...
 • Připojení k Petici na podporu infrastrukturních projektů dálnice D49 Hulín-Fryšták-hranice ČR/SR a D55 Otrokovice-St.Město-Břeclav (2017) ...
 • Akreditovaný odborný kurz pro učitele ZŠ Zlínského kraje na téma výuky matematiky Hejného metodou (2018 - 2022)
 • Matematická olympiáda ve Zlínském kraji (2017 - 2022) ...
 • Soutěž a podnikej (2018 - 2020) ...