Rozvoj a prosperita Zlínského kraje

Rozvoj a prosperita Zlínského kraje

Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje

Našim posláním je, v zájmu členů, pomáhat veškerým aktivitám vedoucím k rozvoji Zlínského kraje, přispívat k zajištění jeho trvalé prosperity a zlepšovat tak jeho postavení v České republice.

Kontaktujte nás

Kdo jsme

Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje (dále „Sdružení“) vzniklo v roce 2000 jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.

Členy jsou významní podnikatelé a statutární zástupci podnikatelských a vzdělávacích subjektů ze zlínského regionu.

Naši členové

NAŠE CÍLE

Podpora zvyšování vzdělanosti se zaměřením na technické obory

Podpora rozvoje
podnikání

Podpora
zaměstnanosti

Účast na tvorbě krajských strategických dokumentů

Podpora
regionálních strategií

Komunikace mezi podnikateli
a státní správou a samosprávou

Zlepšování regionální
dopravní infrastruktury

Spolupráce při přípravě a realizaci strategických a rozvojových projektů.

Naše aktivity

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI „SDRUŽENÍ“

PREZIDENT

Ing. Libor Láznička Ph.D.

VÍCEPREZIDENTI

Ing. Pavel Dvořáček

Karel Pilčík

ČLENOVÉ VEDENÍ

Ing. Jan Zajíc

Ing. Jiří Dědek, MBA

MANAGEMENT

ŘEDITEL „SDRUŽENÍ“

Ing. Daniel Hajda