Našim posláním je, v zájmu členů, pomáhat veškerým aktivitám vedoucím k rozvoji Zlínského kraje, přispívat k zajištění jeho trvalé prosperity a zlepšovat tak jeho postavení v České republice.

Kdo jsme

Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje (dále „Sdružení“) vzniklo v roce 2000 jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.

Členy jsou významní podnikatelé a statutární zástupci podnikatelských a vzdělávacích subjektů ze zlínského regionu.

Naši členové

Statutární zástupci „Sdružení“:

Prezident
Ing. Libor Láznička Ph.D.

Viceprezidenti
Ing. Pavel Dvořáček
Karel Pilčík

Členové vedení
Ing. Jan Zajíc
Ing. Jiří Dědek, MBA
 

Management:

Ředitel „Sdružení“
Ing. Daniel Hajda

Naše cíle

 

  • Zlepšování regionální dopravní infrastruktury
  • Podpora zvyšování vzdělanosti
  • Podpora rozvoje podnikání
  • Podpora zaměstnanosti
  • Účast na tvorbě krajských strategických dokumentů
  • Podpora regionálních strategií
  • Komunikace mezi podnikateli a státní správou a samosprávou